Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

MissSilly
6900 243b 500
Reposted fromIzzabel Izzabel viaitcouldbeworse itcouldbeworse

May 03 2017

MissSilly
“Co rano trzeba wstać, a co wieczór zapomnieć.”
— Miuosh - Anioły
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viasmokingtime smokingtime
MissSilly
 Zrobić Ci kawę czy nadzieje?
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokingtime smokingtime

April 29 2017

MissSilly
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
MissSilly
Potrzeba Ci męskiej ręki.
Szczególnie między udami.
— taki mój romantyk
MissSilly
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— A. Mickiewicz - "Dziady" cz. IV
3767 6ac4
MissSilly
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viaserplesniowy serplesniowy
MissSilly
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul."
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Reposted frommyname myname viaserplesniowy serplesniowy
MissSilly
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viajanka89 janka89
MissSilly

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viajanka89 janka89
MissSilly
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viajanka89 janka89

April 26 2017

MissSilly
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viaadriannak adriannak
MissSilly
1455 2597
Reposted fromyouthdaughter youthdaughter viaadriannak adriannak
MissSilly
Z pewnością każda miłość jest ważna, a kiedy trwa jest najważniejsza. Lecz ta do Ciebie bez wątpliwości, od tych poprzednich jest piękniejsza.
— Indios Bravos
Reposted fromadriannak adriannak
MissSilly
W rubryce 'powód' wpisała 'brak chęci'
— znalezione
Reposted fromjanka89 janka89 viaadriannak adriannak

April 25 2017

MissSilly
Tego się nie załatwi wierszem. Już nie jestem,
ale uparcie się trzymam życia. We śnie
brednie. We dnie
i noce na dnie. Blednie
szczęście.

I nie mieszkam, a bywam. Odbywam
i przerywam. Naiwnie przyzywam,
naiwnie i daremnie. Przezywam
brzydko i wrednie
szczęście.
— Marcin Świetlicki 'Zero jeden'
Reposted fromadriannak adriannak vialiliowadusza liliowadusza
MissSilly
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne vialiliowadusza liliowadusza
MissSilly
3062 8a97
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl