Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

MissSilly

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu."

Margaret Mead

Reposted fromneverragain neverragain

December 03 2017

MissSilly
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaprawowyboru prawowyboru

November 19 2017

MissSilly
"Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja."
F. Dostojewski
Reposted fromneverragain neverragain
MissSilly

"Wszystkie Twoje herbaty stygną. Z rozpędu zawsze zaparzam dwie, Twoja stoi nietknięta. Ciągle się spóźniasz, ale nie mam Ci tego za złe. Ja też wiecznie jestem w niewłaściwym miejscu i czasie. Wiesz w ilu mężczyznach widziałam już Twoją twarz? Zdarzają mi się pomyłki.

A Ty? Śpisz czasem w niewłaściwych łóżkach?"

8ipół

Reposted fromneverragain neverragain
MissSilly

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu."

Margaret Mead

Reposted fromneverragain neverragain
MissSilly

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
MissSilly
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
MissSilly
(...) przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.
— Emily Giffin
Reposted fromswojszlak swojszlak viachivata7 chivata7
MissSilly
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viachivata7 chivata7

October 22 2017

MissSilly
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl
MissSilly

October 05 2017

MissSilly
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła

[Halina Poświatowska]
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaadriannak adriannak

September 12 2017

MissSilly
7099 70f7
Reposted fromiamstrong iamstrong
MissSilly
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaiamstrong iamstrong
MissSilly
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

August 20 2017

MissSilly
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viajakubzulczyk jakubzulczyk
MissSilly

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

August 18 2017

MissSilly
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— kamyczka
Reposted frommysoul mysoul

August 16 2017

MissSilly
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viasmokingtime smokingtime

July 21 2017

MissSilly
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl